Document “La gestió de l’aigua a Menorca”

La gestió de l’aigua

            El dia 24 de gener proppassat tingué lloc, a la Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó, una Jornada sobre “La Gestió de l’Aigua a Menorca”, organitzada pel Cercle d’Economia de Menorca.

La Jornada va incloure la presentació d’uns treballs introductoris i tres ponències principals i acabà amb un interessant col·loqui amb participació dels assistents.

El Cercle d’Economia de Menorca contribueix així a la millora del coneixement de la problemàtica de l’aigua a la nostra Illa, al plantejament de solucions per a la millor gestió dels recursos hídrics disponibles i dels aqüífers existents i a la definició tant de les infraestructures hidràuliques més adients per afrontar la problemàtica abans al·ludida com de les formes d’explotació de les dites infraestructures amb criteris d’eficàcia econòmica i d’eficiència tècnica.

08-juny-2014
Categories: Les publicacions del Cercle

ENTITATS COL·LABORADORES