Nota d’opinió – Juny 2012: La promoció turística de Menorca és una qüestió d’estat.

La promoció turística de Menorca, qüestió d’Estat. 21_06_2012

 

El Cercle d’Economia de Menorca publica la seva segona Nota d’Opinió sobre una qüestió que considerem transcendental per a l’economia de la nostra Illa. Entenem que en la promoció turística de Menorca es fonamental que les institucions públiques i el sector privat vagin units i remin en la mateixa direcció.

Vivim, des del punt de vista turístic, una situació extremadament delicada per la crisi econòmica que patim i que la problemàtica del transport aeri agreuja seriosament, malgrat els esforços que s’estan fent per part del Consell Insular per trobar una solució satisfactòria.

Malgrat aquesta circumstància adversa s’ha de seguir treballant i propiciant un clima d’enteniment entre el sector públic i la societat civil per aconseguir acords que ajudin a que el turisme sigui essent la pedra angular de l’economia de Menorca.

El Cercle d’Economia de Menorca manté que, en la promoció turística, aquest acord no només és desitjable sinó possible. En aquest sentit, des del màxim consens, hem de desenvolupar totes les nostres capacitats i esforços de per tal de, treballant amb eficiència, aconseguir aquest objectiu que ens convé a tots.

L’experiència de Turisme de Barcelona, tal com vam poder comprovar en la recent visita que ens va fer el seu Director General, Sr. Pere Durán, hauria de ser un bon exemple de com afrontar l’acció promocional en la nostra Illa. En aquests moments, la capital catalana és una de les ciutats més visitades d’Europa i la seva projecció internacional creix dia a dia gràcies al encert promocional i a la adequada segmentació de la seva important oferta turística, que s’ha sabut desenvolupar i posar en valor a través del consorci públic-privat Turisme de Barcelona (Ajuntament de Barcelona/Càmera de Comerç, gestionat pel sector privat.

Barcelona va tenir en els JJ.OO de 1992 un esdeveniment transcendental, que unit a la crisi dels 90, va esperonar el Sector Turístic a elaborar un pla estratègic públic-privat que ha fet de la Marca Barcelona un catalitzador d’iniciatives turístiques i empresarials. Un model d’èxit.
Menorca va tenir també un gran esdeveniment, el nomenament per la UNESCO de Reserva de Biosfera, que no vam saber aprofitar en el seu moment, articulant una fórmula semblant a la de Barcelona. Aquesta és una assignatura pendent que, per responsabilitat, no podem seguir ignorant per més temps.

És imprescindible assolir ja un acord definitiu entre el Consell Insular i l’empresariat turístic menorquí per llençar una Entitat que assumeixi la funció promocional de la nostra Illa. Aquesta entitat, gestionada professionalment pel sector privat, ha d’implementar polítiques de caràcter empresarial en la promoció de Menorca (pla estratègic, generació de productes turístics, desenvolupament i consolidació de la marca Menorca) si de veritat volem que el turisme sigui essent la locomotora econòmica de Menorca.

El Consell Insular, des del consens entre totes les forces polítiques presents en la Institució, hauria, segons nosaltres, de fer un acte de generositat i engegar aquesta entitat ad hoc, i delegar, tal com hem dit, en el sector privat i amb les cauteles que prèviament s’estableixin, la gestió operativa de la promoció turística de Menorca. Exigir a més, als seus responsables, la màxima professionalitat i eficiència -mesurada amb paràmetres d’empresa privada- en el maneig dels recursos econòmics disponibles.

D’arribar-se a aquest acord, la iniciativa privada hauria d’assumir les despeses d’estructura i d’aquesta manera els recursos públics podrien dedicar-se exclusivament i amb caràcter finalista a la promoció turística de Menorca. Tot això sense perjudici, com és obvi, que puguin aprofitar-se les sinergies de tot tipus que es derivin de les accions promocionals a nivell autonòmic i estatal.

Dues consideracions:

1. El Cercle d’Economia de Menorca considera innegociable que la promoció turística de Menorca es faci des de l’Illa i que sigui independent de les accions promocionals de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Cada una de les illes que conformen la nostra Comunitat Autònoma són destinacions turístiques clarament diferenciades i té poc sentit, sobretot en aquests moments de sequera pressupostària, que Menorca no pugui donar a conèixer la seva pròpia especificitat i gestionar els recursos als quals té dret per desenvolupar una marca d’identitat pròpia i per promocionar els productes turístics ja existents i els que es puguin desenvolupar en el futur.

El sector privat coneix perfectament les necessitats del turisme menorquí. En cap altre sector els interessos particulars i socials conflueixen tant com en la preservació de la Reserva de Biosfera.

Junts, el sector públic i la societat civil han d’establir un full de ruta predictible, fora de perill de brandades electorals i que doni seguretat jurídica als inversors. Deia fa pocs dies Finn Kydland, Nobel d’Economia, que perquè un empresari inverteixi a llarg termini ha de creure que ni els polítics ni la mala gestió dels impostos acabaran apropiant-se dels seus beneficis.

2. La competència de la promoció turística correspon estatutàriament als Consells Insulars, d’aquí l’obligatorietat política del CIMe d’exigir de la Comunitat Autònoma la transferència dels recursos econòmics que corresponguin. Entenem que el Consell Insular de Menorca no pot fer deixadesa d’aquest dret que li és propi per llei.

Volem afirmar finalment que, segons nosaltres, ha arribat el moment de prendre decisions i fer passos en la bona direcció. La promoció turística de la nostra Illa és una qüestió que es competència de tots i la seva importància estratègica, sobretot en aquests moments, ens obliga a superar passades diferències estèrils.

Menorca compta amb molts recursos que, ben segmentats, poden donar productes turístics de gran atractiu que complementin el ja tradicional de sol i platja.

El turisme, com a principal font de riquesa de la nostra Illa, i conseqüentment, la promoció turística, són una qüestió d’estat que hauria de propiciar un gran acord entre les institucions, l’empresariat i la ciutadania. Pensem que aquest acord és possible si es fa amb criteris de sostenibilitat i des de la conservació i el respecte al nostre entorn natural i paisatgístic, atributs que conjuguen

21-juny-2012
Categories: Notes d'opinió | Etiquetes: , , ,

ENTITATS COL·LABORADORES