Presentació

El dia 5 d’Octubre de 2011 va néixer el CERCLE D’ECONOMIA de MENORCA, amb la signatura de l’acta constituent.

El Cercle neix com una associació plural, apolítica i sense cap influència ideològica o religiosa, per tal de constituir-se i manifestar-se com a societat civil menorquina al servei del progrés econòmic, el benestar social i l’interès general de l’Illa de Menorca.

El Cercle d’Economia de Menorca està format por socis individuals i entitats col·laboradores. També disposa de prestigiosos consellers externs que ens ajuden en el dia a dia i aporten les seves valuoses opinions.

Els socis procedeixen de diferents sectors, principalment del món de l’empresa, de la docència i els estaments socials. Tots ells participen a títol personal, independentment de quina sigui la seva activitat professional o ideologia personal.
Aquest pluralisme i aquesta independència té per objecte permetre l’expressió i el contrast d’opinions i promocionar el debat, amb total separació de partits polítics, patronals, sindicats i d’altres institucions de caràcter públic o privat.

Les Entitats Col·laboradores ens donen suport amb la seva experiència, en les iniciatives i activitats del Cercle.

Socis i Entitats aporten també el suport econòmic necessari per tirar endavant el projecte, ja que el Cercle no dependrà de cap tipus de subvenció pública.

El Cercle té dues activitats fonamentals: la primera és la preparació i edició de Notes d’Opinió. La nostra intenció és que tinguin una àmplia difusió en els mitjans de comunicació perquè arribin a tota la societat, especialment la menorquina, i que al temps siguin escoltades i valorades pels estaments públics, en la sempre difícil pressa de decisions. Aquestes notes volen ser un ajut i una orientació en la recerca de solucions als problemes comuns que ens afecten.

L’altra activitat, reservada als socis i representants de les Entitats Col·laboradores, consisteix en la trobada periòdica del Cercle amb destacades personalitats del món econòmic i social, per poder així escoltar les seves autoritzades opinions en diferents temes d’actualitat, que ben segur es reflectiran més tard en les notes d’opinió del Cercle .

El President i tota la Junta Directiva, els socis i les entitats col·laboradores, volen manifestar la seva decidida voluntat de servei a Menorca i conviden a totes aquelles persones i entitats que respectant els principis del Cercle d’ Economia , vulguin sumar-s’hi i treballar pel projecte. Tothom serà benvingut.

El Cercle d’Economia de Menorca serà presentat públicament a Ciutadella de Menorca el proper dia 7 de febrer de 2012. Comptarà amb l’apadrinament dels Cercles d’Economia de Barcelona i de Mallorca, als quals volem expressar la nostra gratitud pel molt que ens han animat i ajudat a fer possible una realitat que s’ha anat gestant en els darrers anys.

Finalment, volem agrair a l’Ateneu de Maó l’acolliment que ens ha donat a la seva seu social, a partir d’ara seu també del Cercle. També hem d’agrair a l’Ajuntament de Ciutadella la seva disposició per acollir l’acte de presentació del 7 de febrer, al Cercle Artístic de Ciutadella per la cessió de les seves sales per a les activitats del Cercle d’Economia, i a l’Ajuntament de Maó pel recolzament que ha donat en tot moment a la iniciativa.

Menorca, febrer del 2012

ENTITATS COL·LABORADORES