Trobada amb el Conseller de Fons Europeus, Universtat i Cultura i el Director de l’oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques

12-novembre-2021
Categories: Àrea de premsa, Àrea de premsa

ENTITATS COL·LABORADORES