TROBADA AMB ELS REPRESENTANTS D’ISBA

El dimarts 29 de gener, rebrem la visita del President i del Director Generald’ISBA, els Srs.  Eduardo Soriano Torres Jesús Fernández Sánchez que vindran a parlar-nos sobre la seva visió de l’economia balear. Com sabeu, ISBA és una entitat de garantía recíproca sense ànim de lucre que s’encarrega d’aconseguir i millorar el finançament d’emprenedors, autònoms i PIMES a través de la concessió de garanties i avals davant els principals bancs i caixes. En aquest sentit, gaudeixen d’una posició privilegiada per conèixer quina es la realitat de les nostres illes a nivell empresarial. 

20-gener-2019
Categories: Agenda

ENTITATS COL·LABORADORES